O szlaku​

mapa 4 zamkow

O szlaku

Szlak 4 zamków
Gminy Bolków

Położona wśród Pogórza i Gór Kaczawskich Gmina Bolków, to miejsce niezwykłe, tak ze względu na walory naturalne, jak i szczególne bogactwo krajobrazu kulturowego. To, co najbardziej wyróżnia ten obszar, to niespotykane nagromadzenie zamków – warowni pamiętających średniowiecze: czasy gdy wokół Bolkowa krzyżowały się rozmaite elementy kultury niemieckiej, czeskiej i polskiej. Cztery zamki wyrosłe w większości jeszcze w XIV wieku, w dobie silnej władzy książęcej tutejszych Piastów, stały się w XV wieku warownymi gniazdami współzawodniczących możnych. Połączone „Szlakiem 4 Zamków” średniowieczne warownie Gminy Bolków otwierają dziś szeroko swe bramy dla turystów, którzy zechcą osobiście doświadczyć ich niezwykłej historii. Zobaczycie tu przykłady znakomicie zachowanych fortyfikacji, wspaniałych domów zamkowych, renesansowych pałaców, kuchni, dziedzińców i podziemi, a wszystko to w przeróżnych kolorach tutejszych skał.

Geopark Krainy Wygasłych Wulkanów

Szlak to nie tylko zamki, ale także bogactwo flory i fauny – to tutaj wśród licznych lasów, wąwozów, dolin i potoków można spotkać dziko żyjące muflony czy salamandry. Trasa biegnie wśród cennych drzewostanów bukowo-lipowo-klonowych, z niewielką domieszką świerka i licznymi cennymi gatunkami w runie i podszycie. To prawdziwe królestwo przyrody oraz unikatowe dziedzictwo geologiczne, znajdujące się na terenie Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów.

Poznaj historię i legendy tych niesamowitych budowli i odkryj piękno Pogórza Kaczawskiego.

geopark logo

Trasa 4 Zamków

Przez: Świny – Gorzanowice – Jastrowiec – Lipa – Mysłów – Płonina – Bolków
Dystans: 31,2 km, szacowany czas: 2:59h